en Global sv Svenska no Norsk bokmål da Dansk de Deutsch nl Nederlands fr Français us USA

WASA
DZIAŁA DLA
DOBRA PANETY

PRZEWIŃ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

ZOBOWIĄZANIE WASA

NASZA MARKA W 100% KOMPENSUJE EMISJĘ CO21

Uważamy, że ochrona naszej planety poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i jej skompensowanie to właściwe postępowanie, które jest zgodne z naszymi podstawowymi wartościami: poszanowaniem przyrody, podążaniem za postępem i promowaniem zdrowego stylu życia dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Mierzymy oraz redukujemy emisję dwutlenku węgla od pola do półki w sklepie. Redukujemy do zera pozostałe typy emisji promując energię odnawialną oraz ochronę lasów tropikalnych zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Marka Wasa osiągnęła 100% rekompensatę dwutlenku węgla2, redukując i kompensując poziom emisji3 CO2 (dwutlenku węgla), który bezpośrednio odpowiada za zmiany klimatu na całym świecie.

1. Kompensacja emisji dwutlenku węgla jest znana także jako równoważenie emisji dwutlenku węgla

2. Za rok 2017. Wasa pragnie zredukować do 100% emisję dwutlenku węgla corocznie, aż co najmniej do 2021 roku

3. Emisje CO2 zwane są także gazami cieplarnianymi (GHG)

WASA JEST MARKĄ, KTÓRA W 100% KOMPENSUJE CO2

Emisje CO2  przyczyniają się do zmian klimatu na naszej planecie, a każda tona CO2 wypuszczona uwolniona do atmosfery powoduje globalne skutki uboczne. Ponieważ zmiana klimatu to problem globalny, wpływ jednej tony CO2 emitowanej w jednym miejscu na świecie może zostać zneutralizowany dzięki przechwyceniu albo redukcji kolejnej tony emitowanej w innym miejscu świata. Na tym polega kompensowanie emisji dwutlenku węgla.

Mierzymy

Rozpoznajemy, mierzymy, zarządzamy oraz sporządzamy raporty z naszych emisji CO2 od pola do półki sklepowej. Surowce, które wykorzystujemy, zużycie energii, produkcja opakowań oraz sposób transportu naszych produktów, a także dostarczanie ich do naszych dystrybutorów to wszystko przykłady obszarów, w których rozważamy redukcję emisji dwutlenku węgla.

Redukujemy

Zawsze poszukujemy nowych sposobów na redukcję emisji dwutlenku węgla.Programy oszczędności energii elektrycznej, ekologiczne projekty logistyczne oraz zakup energii elektrycznej ze źródeł w 100% odnawialnych (GO-Gwarancja pochodzenia)4 do naszych fabryk, to przykłady podjętych przez nas działań.

Emisja Wasa

Po redukcji, emisja dwutlenku węgla przez Wasa wynosi około 94 000 ton. To tyle samo ile wytwarza samochód okrążając całą planetę 16 000 razy5.

Kompensujemy w 100%

Aby skompensować pozostałe typy emisji, postanowiliśmy wziąć udział w projekcie ochrony lasów tropikalnych oraz wspierać wykorzystanie energii słonecznej poprzez nasze certyfikowane projekty VCS. Program VCS jest najszerzej stosowanym na świecie dobrowolnym programem realizowanym w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Projekty opracowane w ramach programu VCS muszą przejść rygorystyczny proces oceny, aby uzyskać certyfikat.

Jako szwedzka marka jesteśmy silnie związani z lasami i piękną przyrodą. Uczestniczymy w projekcie Madre de Dios w peruwiańskim lesie, jednym z miejsc w którym występuje największa różnorodność biologiczna na świecie6 i tym samym postępujemy zgodnie z naszymi wartościami. Wasa wspiera również projekt dostępu do energii słonecznej w wiejskich obszarach w Indiach7. Projekty te przynoszą także dodane korzyści dla środowiska oraz gospodarki, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG)8Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czytaj więcej tutaj


4 Gwarancja pochodzenia (GO lub GoO) to certyfikat śledzenia regulowany dyrektywą europejską 2009/28 /EC, artykuł 15
5 Przy założeniu, że: posiadamy silnik na benzynę, samochód średniej wielkości, a długość równika wynosi 40 000 km
6 Kompensacja emisji przez Wasa odpowiada około 17 000 ton CO2
7 Kompensacja emisji dwutlenku węgla odpowiada około 77 000 ton CO2
8 Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) to zbiór 17 globalnych celów wyznaczonych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015

PROJEKT MADRE DE DIOS

Projekt polega na zachowaniu 100 000 hektarów (czyli około 250 000 akrów) lasów tropikalnych, znajdujących się w peruwiańskiej Amazonii.

CZYTAJ WIĘCEJ

PROJEKT SAUR INDIA

Działalność projektu Saur India obejmuje instalację paneli słonecznych w różnych stanach Indii (Telangana, Maharashtra i Karnataka).

CZYTAJ WIĘCEJ

Najczęściej zadawane pytania

Co jest przyczyną zmian klimatycznych?

Efekt cieplarniany to proces, który powoduje ocieplenie powierzchni ziemi oraz zaburza naturalną równowagę klimatu. Kiedy energia słoneczna dociera do atmosfery, część z niej wraca do kosmosu, a pozostała część jest wchłaniania przez gazy cieplarniane. Te wchłaniane gazy ogrzewają atmosferę oraz powierzchnię Ziemi, wpływając na klimat na poziomie globalnym, co nazywane jest zmianami klimatycznymi.

Dlaczego WASA podejmuje działania?

Wasa postanowiła przyczynić się do realizacji globalnych celów klimatycznych poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i kompensowanie pozostałych emisji, potwierdzając tym samym swoje ambicje, aby chronić planetę, zgodnie z podstawowymi wartościami marki.

Dlaczego WASA wybrała kompensację emisji dwutlenku węgla w projekcie ochrony lasów tropikalnych w Peru oraz projekcie energii słonecznej w Indiach?

Najważniejsze projekty kompensujące emisję dwutlenku węgla, które zostały zatwierdzone przez uznane standardy międzynarodowe są prowadzone w krajach rozwijających się. Oprócz korzyści dla klimatu, warte odnotowania są to dodatkowe korzyści dla społeczeństwa w związku z ochroną środowiska realizowaną w ramach tych projektów, mających pozytywny wpływ na kraje będące ich odbiorcami oraz na społeczności lokalne. Wybraliśmy te dwa projekty po dokładnej ocenie ich wpływu na zmiany klimatu oraz społeczności lokalne.

W jaki sposób WASA pokazuje, że naprawdę kompensuje emisję CO2?

WASA wspiera projekty kompensujące certyfikowane przez Program VCS. Program VCS jest najszerzej stosowanym na świecie dobrowolnym programem realizowanym w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).Program VCS gwarantuje, że zakupiona rekompensata przyniesie rzeczywistą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Projekty oceniane są przy użyciu technicznie poprawnej metody ilościowego określania redukcji emisji gazów cieplarnianych, charakterystycznej dla tego typu projektu. Oznakowanie VCS gwarantuje również, że projekt związany z dostarczeniem rekompensaty spełnia kryteria dodatkowości, trwałości, wycieku i podwójnego liczenia. Gwarantuje ono również, że rekompensaty zostały zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią, a certyfikat został wystawiony dopiero po dokonaniu redukcji emisji.

Wasa redukuje emisję gazów cieplarnianych z pola do półki
sklepowej i kompensuje do zera pozostałe emisje gazów, promując energię odnawialną i ochronę lasów tropikalnych, mierzoną i weryfikowaną na każdym etapie przez niezależnych audytorów na podstawie PAS 2060.

PAS 2060 to uznany standard międzynarodowy odnośnie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, który jest produkowany i publikowany przez British Standards Institution. Aby uzyskać więcej informacji na temat PAS 2060 i procesu weryfikacji, należy zapoznać się z kwalifikowalnym uzasadnieniem (QES)
opublikowanym www.wasaco2.com