en Global sv Svenska da Dansk de Deutsch nl Nederlands fr Français pl polski us USA

WASA
ET GODT VALG
FOR PLANETEN

Bla nedover for å se mer

WASAS LØFTE

VAREMERKET VÅRT ER 100 % CO2-KOMPENSERT1

Å ta ansvar for planeten ved å redusere karbonfotavtrykket vårt og CO2– kompensere er naturlig for oss. Det er også i tråd med kjerneverdiene våre – kjærlighet til naturen, og et fremtidsrettet fokus på en sunn livsstil for dagens og morgendagens generasjoner.

Vi måler og reduserer karbonfotavtrykket vårt fra åker til butikkhylle. I tillegg kompenserer vi for alle resterende utslipp ved å velge fornybar kraft og støtte vern av regnskog i samsvar med internasjonale standarder.

Wasa har oppnådd 100 % karbonkompensasjon2 ved å redusere og kompensere for de resterende utslippene av CO2 (karbondioksid)3 som har direkte sammenheng med globale klimaendringer.

 

CO2-kompensasjon kalles også klimakompensasjon.
For 2017. Wasa har forpliktet seg til 100 % karbonkompensasjon hvert år frem til minst 2021.
CO2-utslipp kalles også klimagasser.

WASA – ET 100 % CO2-KOMPENSERT VAREMERKE

CO2-utslipp forårsaker klimaendringer på planeten vår – og hvert tonn med CO2 som slippes ut i atmosfæren, har globale konsekvenser. Siden klimaendring er et globalt spørsmål, kan effekten av ett tonn med COsom slippes ut et sted i verden, nøytraliseres gjennom fangst eller reduksjon av et tonn et annet sted. Det er prinsippet bak karbonkompensasjon.

Vi måler

Vi identifiserer, måler, håndterer og rapporterer våre CO2-utslipp – fra åker til butikkhylle. Både råmaterialene vi bruker, kraftforbruket vårt, produksjonen av emballasje og måten vi transporterer produktene våre og leverer dem til distributørene på, er eksempler på utslipp vi tar høyde for.

Vi reduserer

Vi er alltid på utkikk etter nye måter å redusere utslippene våre på. Energieffektivisering, grønn logistikk og kjøp av 100 % fornybar elektrisk kraft (med opprinnelsesgaranti4) til produksjonsanleggene våre er eksempler på tiltak vi har iverksatt.

Wasas utslipp

Wasas utslipp etter reduksjonstiltak utgjør ca. 94 000 tonn CO25. Det er omtrent det samme som å kjøre rundt hele planeten 16 000 ganger6.

Vi kompenserer 100%

For å kompensere for de resterende utslippene våre har vi valgt å bidra til å verne en regnskog og støtte bruk av solenergi gjennom VCS-sertifiserte prosjekter. VCS er verdens mest utbredte sertifiseringsprogram for reduksjon av CO2-utslipp. Prosjekter som utvikles i samsvar med VCS-programmet, må gå gjennom en grundig vurderingsprosess for å bli sertifisert. 

Vi er et svensk merke og er derfor opptatt av skog og vakker natur for alle. Vi deltar i Madre de Dios-prosjektet i den peruanske regnskogen7, et område med et unikt biologisk mangfold, og på den måten lever vi opp til verdiene våre. Wasa støtter også utbygging av solenergi på den indiske landsbygda8. Disse prosjektene gir også ytterligere sosiale, miljømessige og økonomiske gevinster, i tråd med FNs bærekraftmål (SDG)9.


The Guarantee of Origin (GO eller GoO) er sporingssertifikatet regulert av det europeiske direktivet 2009/28/EC, artikkel 15.
Wasa kompensasjon tilsvarende ca 17 000 tonn CO2.
Beregninger: en bensinmotor, medium stor bil og en ekvatorial distanse på 40 000 km.
Wasa kompensasjon tilsvarende ca 17 000 tonn CO2.
8 Kompensasjonen tilsvarer ca 77 000 tonn med CO2.
Sustainable Development Goals (SDG), er 17 globale mål satt av FNs Generalforsamling i 2015.

MADRE DE DIOS-PROSJEKTET

Prosjektet dreier seg om å bevare 100 000 hektar (omlag 250 000 dekar) med regnskog i den peruanske delen av Amazonas.

Les mer her

SAUR INDIA-PROSJEKTET

Prosjektet WASA har valgt, omfatter å installere solcellepaneler i ulike indiske delstater. Den totale kapasiteten er 120 MW, noe som gjør at man unngår over 200 000 tonn CO2 per år.

Les mer her

Wasa CO2 Program

Les om våre reduksjoner og vårt program for kompensasjon eller last ned pdf.

Download Wasa CO2 5.46 MB
Download WASA Brand Carbon Neutrality PAS 2060 Qualifying Explanatory Statement 2.25 MB

Vanlige spørsmål

Hva er årsaken til klimaendringene?

Drivhuseffekten er en prosess som varmer opp overflaten på jorden og endrer den naturlige klimabalansen. Når energi fra solen når jordens atmosfære, reflekteres noe av den tilbake i verdensrommet, og resten absorberes av drivhusgasser. Karbondioksid og andre drivhusgasser stenger inne energien og gjør både atmosfæren og jordens overflate varmere. Det fører til komplekse klimaeffekter over hele verden – såkalte klimaendringer.

Hvorfor iverksetter WASA tiltak?

Wasa har besluttet å bidra til å nå de globale klimamålene ved å redusere selskapets karbonfotavtrykk og kompensere for resterende utslipp. På den måten understreker vi vår ambisjon om å ta vare på miljøet, noe som er i tråd med våre kjerneverdier.

Hvorfor har WASA valgt karbonkompensasjon gjennom vern av regnskogen i Peru og solenergi i India?

De viktigste prosjektene for karbonkompensasjon som er godkjent i henhold til internasjonalt anerkjente standarder, befinner seg i utviklingsland. I tillegg til de klimarelaterte gevinstene gir de miljømessige effektene av disse prosjektene sosiale gevinster med betydelige og positive konsekvenser for de aktuelle landene og lokalsamfunnene. Vi valgte disse to prosjektene etter en grundig vurdering av effekten de har på klimaendringer og lokalsamfunn.

Hvordan kan WASA bevise at varemerket faktisk er CO2-KOMPENSERT?

WASA støtter kompenserende tiltak som er sertifisert av VCS-programmet. VCS er verdens mest utbredte sertifiseringsprogram for reduksjon av CO2-utslipp. VCS-programmet garanterer at kompensasjonen representerer reelle tilleggsreduksjoner i klimagassutslipp. Prosjektene vurderes ved hjelp av en teknisk solid kvantifiseringsmetode for reduksjon av drivgassutslipp som er spesifikk for denne prosjekttypen. VCS-merket garanterer også at prosjektet som står for kompensasjonen, oppfyller kriteriene for addisjonalitet, permanens, lekkasjer og dobbelttelling. Det garanterer dessuten at kompensasjonen er verifisert av en uavhengig tredjepart, og at kvotene ikke kan kjøpes før utslippsreduksjonen har funnet sted.

Wasa reduserer sine utslipp av drivhusgasser fra åker til butikkhylle og kompenserer for alle resterende utslipp ved å velge fornybar kraft og støtte vern av regnskogen. Hele prosessen måles og verifiseres av uavhengige kontrollører med utgangspunkt i PAS 2060.

PAS 2060 er en internasjonalt anerkjent standard for å dokumentere karbonnøytralitet. Den er utarbeidet og publisert av British Standards Institution. Du finner mer informasjon om PAS 2060 og verifiseringsprosessen i Qualifying Explanatory Statement (QES), som ligger på www.wasaco2.com