en Global sv Svenska no Norsk bokmål da Dansk de Deutsch fr Français pl polski us USA

WASA
KOMT OP
VOOR DE PLANEET

SCROLL OM TE ONTDEKKEN

WASA BELOOFT:

ONS MERK COMPENSEERT CO2  VOOR 100%1

We zijn van mening dat opkomen voor de planeet, door onze ecologische voetafdruk te verkleinen en CO2 te compenseren, de juiste keuze is. Het ligt in lijn met onze kernwaarden: liefde voor de natuur, vooruitstrevendheid en het stimuleren van een gezonde levensstijl voor huidige en toekomstige generaties.

We meten en verminderen onze ecologische voetafdruk van akker tot schap. De resterende CO2-uitstoot compenseren we volledig door het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwouden. Dit is in overeenstemming met internationale normen.

Het merk Wasa is er in geslaagd om koolstof voor 100% te compenseren2. Enerzijds door het verminderen van de eigen uitstoot en anderzijds door het compenseren van de resterende uitstoot van CO2 (koolstofdioxide)3, die rechtstreeks verband houdt met de wereldwijde klimaatverandering.

1 Het compenseren van CO2 wordt ook wel koolstofcompensatie genoemd.
2 Wasa zet zich in om de CO2-uitstoot ten minste tot 2021 voor 100% te compenseren (o.b.v. meetmoment 2017).
3 CO2-emissies worden ook broeikasgassen genoemd.

WASA, EEN MERK DAT CO2 VOOR 100% COMPENSEERT

CO2-uitstoot is mede verantwoordelijk voor de klimaatverandering en elke ton CO2 die we in onze atmosfeer uitstoten heeft wereldwijde gevolgen. Aangezien klimaatverandering een mondiaal probleem is, kan de impact van een ton CO2 die ergens ter wereld wordt uitgestoten, geneutraliseerd worden door het opvangen of verminderen van een ton op een andere plek. Dat is het principe achter koolstofcompensatie.

We meten

We identificeren, meten, beheren en rapporteren onze CO2-uitstoot van akker tot schap. Voorbeelden van uitstoot waar we rekening mee houden zijn: de grondstoffen die we gebruiken, ons energieverbruik, de productie van onze verpakkingen en de manier waarop we onze producten vervoeren en leveren aan onze klanten.

We beperken

We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze uitstoot te beperken. Programma’s voor energiebesparing, projecten rond groene logistiek en het aankopen van 100% hernieuwbare elektriciteit (met herkomstgarantie)4 voor onze productielocaties zijn enkele voorbeelden van maatregelen die wij nemen.

De uitstoot van Wasa

Na de inspanningen van Wasa om de emissies te beperken, stoot Wasa nog ca. 94.000 ton CO2 uit. Dat komt overeen met ongeveer 16.000 autoritten rond de aarde5.

We compenseren voor 100%

Om onze resterende uitstoot te compenseren, dragen we bij aan de bescherming van een regenwoud en ondersteunen we het gebruik van zonne-energie door middel van gecertificeerde VCS-projecten. Het VCS-programma is wereldwijd het grootste programma ter vermindering van broeikasgassen. Projecten die hieronder vallen moeten voldoen aan strenge eisen om gecertificeerd te worden.

Als Zweeds merk voelen we een sterke verbondenheid met bossen en de natuur. We nemen deel aan het Madre de Dios-project in het regenwoud van Peru6, één van ’s werelds grootste hotspots op het gebied van biodiversiteit, en brengen daarmee onze waarden in de praktijk. Wasa draagt ook bij aan een project om landelijke gebieden in India toegang te geven tot zonne-energie7. Deze projecten bieden ook voordelen voor de maatschappij, het milieu en de economie, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties8.

Lees mer

4 De herkomstgarantie (Guarantee of Origin) is gecertificeerd door de Europese Richtlijn 2009/28/EC, artikel 15.
5 Uitgangspunten : benzinemotor, middelgrote auto en een wereldomtrek van 40.000 km.
6 Wasa compenseert hiermee een hoeveelheid van ongeveer 17.000 ton CO2-uitstoot.
7 Compensatie van ongeveer 77.000 ton CO2-uitstoot.
8 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn een verzameling van 17 wereldwijde doelstellingen die onderdeel uitmaken van de nieuwe mondiale agenda die in 2015 is aangenomen door de Verenigde Naties.

MADRE DE DIOS-PROJECT

Het project draait om de bescherming van 100.000 hectare regenwoud in het Peruviaanse deel van de Amazone.

LEES MEER

SAUR INDIA-PROJECT

Het Saur India-project omvat de installatie van zonnepanelen in verschillende deelstaten van India.

LEES MEER

WASA’S CO2 PROGRAMMA

Lees meer over ons verminderings- en compensatieprogramma of download de PDF.

Download NL_Wasa_CO2 872.69 KB
Download WASA Brand Carbon Neutrality PAS 2060 Qualifying Explanatory Statement 1.24 MB

FAQ

Wat is de oorzaak van klimaatverandering?

Het broeikaseffect is een proces waarbij het aardoppervlak opwarmt en het natuurlijke evenwicht van het klimaat verstoord wordt. Wanneer zonne-energie de atmosfeer van de aarde bereikt, wordt een deel ervan weerkaatst naar de ruimte en wordt het restant geabsorbeerd door broeikasgassen. Door deze geabsorbeerde gassen warmen de atmosfeer en het aardoppervlak op, wat wereldwijd complexe gevolgen heeft voor het klimaat, de zogenaamde klimaatverandering.

Waarom onderneemt WASA actie?

Wasa heeft besloten om bij te dragen aan de realisatie van werelwijde klimaatdoelstellingen door haar ecologische voetafdruk te verkleinen en resterende uitstoot te compenseren. Hiermee bevestigt Wasa haar ambitie om de planeet te beschermen in lijn met de kernwaarden van het merk.

Waarom heeft Wasa gekozen voor koolstofcompensatie met het project om het regenwoud in Peru te beschermen en het project voor zonne-energie in India?

De grootste koolstofcompensatie-projecten, die voldoen aan internationale erkende normen, bevinden zich in ontwikkelingslanden. Naast de klimaatgerelateerde voordelen levert de milieu-impact van deze projecten ook maatschappelijke voordelen op.

Dit heeft een bijzonder positieve invloed op de landen waar de projecten zich bevinden en op de lokale bevolking. We hebben voor deze twee projecten gekozen na een zorgvuldige evaluatie van hun daadwerkelijke impact op klimaatverandering en lokale gemeenschappen.

Hoe toont WASA aan dat het merk CO2 echt compenseert?

Wasa ondersteunt compensatieprojecten die gecertificeerd zijn door het VCS-programma.
VCS is wereldwijd het meest gebruikte programma voor de vrijwillige reductie van broeikasgassen. Het VCS-programma garandeert dat de gekochte compensatie reële aanvullende reducties van de broeikasgassen vertegenwoordigt. De projecten worden geëvalueerd met behulp van een technisch onderbouwde methodologie voor het meten van de vermindering van uitstoot van broeikasgassen specifiek voor elk type project. Daarnaast garandeert het VCS-label ook dat de compensaties gecontroleerd zijn door een onafhankelijke partij en dat de credits pas worden toegekend nadat de vermindering van de uitstoot daadwerkelijk gerealiseerd is.

Wasa beperkt haar uitstoot van broeikasgassen van akker tot schap en compenseert alle resterende uitstoot volledig door het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behouden van regenwouden. De resultaten worden in elke fase gemeten en gecontroleerd door onafhankelijke auditors op basis van PAS 2060.

PAS 2060 is een internationaal erkende standaard voor het aantonen van CO2-neutraliteit en wordt opgesteld en gepubliceerd door de British Standards Institution. Meer informatie over PAS 2060 en over de controleprocedure vindt u in de Qualifying Explanatory Statement (QES) op www.wasaco2.com