en Global sv Svenska no Norsk bokmål de Deutsch nl Nederlands fr Français pl polski us USA

WASA
ET GODT VALG
FOR PLANETEN

Scroll for mere information

WASAS LØFTE

VORES BRAND ER 100% CO2 -KOMPENSERET1

Vi tror på, at det er vigtigt at gøre en indsats for vores planet ved at reducere vores CO2 udslip og CO2-kompensere. Dette er i tråd med vores kerneværdier – kærlighed til naturen, skabe fremskridt, samt fremme en sund livsstil for nuværende og fremtidige generationer.

Vi måler og reducerer vores samlede CO2-udslip fra jord til bord. Vi kompenserer og nulstiller de resterende udledninger ved at investere i vedvarende energi og bevarelse af regnskoven i henhold til internationale standarder.

Wasas brand har opnået 100% CO2-kompensation2 ved at reducere og kompensere vores rest-CO2 (carbondioxid) udledninger3, som ses som en direkte, global årsag til klimaforandringer.

CO2-kompensation kaldes også CO2-modregning.
For 2017. Wasa har forpligtet sig til 100% CO2-kompensation om året, indtil mindst 2021.
CO2-udledninger kaldes også drivhusgasser.

WASA – 100% CO2 -KOMPENSERET

CO2-udledninger forårsager klimaforandringer på vores jord – og hvert eneste ton CO2, der slipper ud i atmosfæren, påvirker jorden globalt. Da klimaforandringer er et globalt problem, kan virkningen af et ton CO2, der udledes et eller andet sted i verden, neutraliseres ved at opfange eller reducere et ton et andet sted. Det er princippet bag CO2-kompensering.

Vi måler

Vi identificerer, måler, styrer og rapporterer vores CO2– udledninger – fra jord til bord. De råmaterialer vi bruger, vores energiforbrug, emballageproduktion, den måde vi transporterer vores produkter på og leverer dem til vores forhandlere, er alle eksempler på de udledninger vi tager hensyn til.

Vi reducerer

Vi er altid på udkig efter måder at reducere vores udledninger på. Energibesparende programmer, grønne logistikprojekter og indkøb af elektricitet fra 100% vedvarende kilder (oprindelsesgaranti) til vores produktionsfabrikker er bare eksempler på nogle foranstaltninger.

WASAs udledninger

Vores reduktion svarer til ca. 94.000 ton CO2. Det er næsten det samme som at køre rundt om jorden 16.000 gange5.

Vi kompenserer 100%

Som kompensation for resten af vores udslip har vi valgt at bidrage til bevaring af regnskoven og støtte brugen af solcelleenergi via certificerede VCS-projekter. VCS-programmet er det globalt mest anvendte frivillige program for drivhusgasser. Projekter udviklet under VCS-programmet gennemgår en skrap bedømmelsesproces for at blive certificeret. Som svensk varemærke har vi et tæt forhold til skoven og naturen. Vi er med i Madre de Dios projektet i regnskoven i Peru, et område med verdens største biodiversitet6, og derved lever vi også op til vores værdier. Wasa bidrager også til adgangen til solenergi i landområder i Indien7. Disse projekter har desuden sociale, miljømæssige og økonomiske fordele, i henhold til FNs mål for en vedvarende udvikling (SDGs)8.

Yderligere information her

4. Oprindelsesgarantien (GO eller GoO) er sporingsattesten, der er reguleret i EU-direktiv 2009/28 / EF, artikel 15.
5. Forudsætninger: en benzinmotor, en mellemstor bil og en ækvatorial afstand på 40.000 km
6. Wasas kompensation svarer til ca. 17.000 tons CO2.
7. Kompensation svarer til ca. 77.000 tons CO2.
8. Sustainable Development Goals (SDGs), er en samling af 17 globale mål defineret af FNs general forsamling i 2015.

MADRE DE DIOS-PROJEKTET

Projektet består af 100.000 hektar regnskov i Perus Amazonas.

Læs mere her

SAUR INDIA-PROJEKTET

I dag, er det indiske elnet domineret af termiske kraftværker baseret på fossile brændstoffer. Disse energikilder er ansvarlige for størstedelen af landets udledning af drivhusgasser. Det projekt, som WASA har udvalgt, involverer installation af solcellepaneler i forskellige indiske stater med en samlet installationskapacitet på 120 MW, hvilket undgår i alt mere end 200.000 tons CO2 om året.

Læs mere her

WASAs CO2 program

Læs om vores reduktion og kompensation eller download pdf

Download Wasa CO2 broschyr 13.39 MB
Download QES_WASA final_EN 2.25 MB

Ofte stillede spørgsmål

HVAD ER ÅRSAGEN TIL KLIMAFORANDRINGER?

Drivhuseffekten er en proces, som opvarmer jordens overflade og ændrer klimaets naturlige balance. Når solens energi rammer jordens atmosfære, reflekteres noget af den tilbage i rummet, og resten absorberes af drivhusgasser. De absorberede gasser opvarmer atmosfæren og jordens overflade, hvilket har en kompleks indvirkning på klimaet over hele verden og er kendt som klimaforandringer.

HVORFOR TAGER WASA AFFÆRE?

Wasa har besluttet at bidrage til at nå verdens klimamål ved at reducere vores CO2-aftryk og kompensere for de resterende udledninger og dermed leve op til vores ambition om at beskytte planeten i overensstemmelse med vores kerneværdier.

HVORDAN HAR WASA BESLUTTET AT CO2-KOMPENSERE MED ET REGNSKOVSPROJEKT I PERU OG ET SOLCELLEPROJEKT I INDIEN?

De vigtigste CO2-kompenserende projekter, godkendt efter internationale standarder, findes i udviklingslandene. Udover
de klimarelaterede fordele er der ekstra sociale fordele forbundet med miljøresultaterne af disse projekter, som
har en bemærkelsesværdig og positiv indvirkning på både landet og lokalsamfundene. Vi har valgt disse to projekter efter en omhyggelig evaluering af deres reelle virkning på klimaforandringer og lokalsamfundet.

HVORDAN VISER WASA, AT MAN VIRKELIG ER CO2-KOMPENSERET?

Wasa støtter modregningsprojekter, der er certificeret af VCS- programmet. VCS er det globalt mest anvendte frivillige program for drivhusgasser. VCS-programmet garanterer, at den købte mod-regning repræsenterer ægte, ekstra reduktioner af udledningen af drivhusgasser. Projekterne er evalueret ved hjælp af en teknisk, velfunderet kvantifikationsmetodologi for reduktion af udledningen af drivhusgasser specielt for denne type af projekter. VCS-mærket garanterer desuden, at projektet, der bruges til modregning, lever op til en række kriterier for supplement, bestandighed, lækage og dobbelt sammentælling. Det garan terer ligeledes, at mod-regningerne er verificeret af en uafhængig tredjepart, og at godt-gørelser først udbetales, efter udledningen er blevet reduceret.
Wasa reducerer udledningen af drivhusgasser fra jord til bord og nulstiller resterende udledninger ved at fremme brugen af ved-varende energi og bevarelse af regnskoven, hvilket er målt og veri-ficeret, trin for trin, af uafhængige auditører på basis af PAS 2060.
PAS 2060 er en internationalt anerkendt standard der påviser CO2-neutralitet, udarbejdet og udgivet af British Standards Insititution. For yderligere information om PAS 2060 og evaluering-sprocessen, se venligst Qualifying Explanatory Statement (QES), som findes på www.wasaco2.com